نویسنده دارالترجمه رسمی وین

خوش آمدید

به تارنمای دارالترجمۀ رسمی وین (۳۷۴) خوش آمدید.

ادامه مطلب...

درباره تارنما (سایت)

در این تارنما (سایت) اطلاعاتی دربارۀ خدمات ما در زمینۀ ترجمه و سایر حوزه‌های وابسته دریافت خواهید کرد. همچنین در بخش‌های مختلف از چگونگی ترجمه و تأیید مدارک آگاه خواهید شد. کارشناسان دارالترجمۀ این اطلاعات را به صورت تلفنی یا پست الکترونیکی نیز در اختیار شما قرار خواهند داد. 

دارالترجمه رسمی وین

ادامه مطلب...