سوابق

همکاری با:

 • اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
 • شرکت بام‌راه
 • شرکت شفادارو پرشین
 • شرکت فرتاک ماشین
 • شرکت ایل آیلار
 • شرکت سبحان
 • شرکت کومه معدن پارس
 • شرکت گسترش سرمایه‌گذاری سبا
 • شرکت پیروزان صنعت نیکو
 • شرکت مهندسی مهراد فراپویان اندیش
 • شرکت تراورتن دوستان
 • شرکت تراورتن خاتم
 • شرکت هوشمند سیستم روجا
 • ترجمه و تدوین بیش از ده‌ها جلد کتاب برای ناشران مختلف
 • داوری ترجمه‌ها در جشنواره‌ها و بزرگداشت‌ها