خدمات دارالترجمه وین


فعالیت اصلی دارالترجمه رسمی وین متمرکز بر زبان آلمانی است، ولی آمادگی ارائه خدمات به زبان‎‌های دیگر با همکاری مترجمان رسمی و زبده نیز وجود دارد.