خدمات دارالترجمه وین

دبیری بخش زبان های خارجی نشریه ها :

در بسیاری از نشریه‌ها و از آن جمله نشریه‌های علمی _ پژوهشی، تبلیغاتی، فرهنگی و اقتصادی بخشی به زبان انگلیسی یا سایر زبان‌های زندۀ دنیا اختصاص داده می‌شود. توجه و هدایت این بخش که درواقع برای مخاطبانی با زبان بیگانه تدوین می‌شود، نیازمند دقت و پیگیری تخصصی با آگاهی از زبان و فرهنگ بیگانه است. برای این امر نیاز به نویسندگان، مترجمان و ویراستارانی است که تسلط کامل بر این موضوع دارند. دارالترجمه وین در این زمینه نیز آمادگی ارائۀ خدمات دارد.

برای آگاهی از تعرفه‌ها در این زمینه با کارشناسان ما تماس بگیرید.