خدمات دارالترجمه وین

ترجمه مدارک و اسناد رسمی :

به ترجمۀ رسمی زمانی نیاز است که متقاضی بخواهد سندی به زبان فارسی یا بیگانه را به مقامی رسمی در کشوری دیگر و یا در مورد دوم، در ایران ارائه کند. بدیهی است که هر نوع سند یا مدرک قابل ترجمۀ رسمی نیست و فقط در شرایط خاص مدارک مشخصی را می‌توان ترجمۀ رسمی کرد.

روال معمول ترجمۀ رسمی به زبان‌های دیگر آن است که متقاضی اصل مدارک و سند را به دارالترجمه و مترجم رسمی تحویل می‌دهد. حین این کار ضروری است که ضبط دقیق نام و نام خانوادگی (اسپل)، تاریخ تولد میلادی، نام پدر و سایر اسامی خاص به همان نحوی که در گذرنامه و سایر مدارک آمده است، در اختیار مترجم قرار گیرد. بدیهی است که بروز هر گونه خطا در این مرحله باعث خواهد شد که کار با تأخیر همراه شود.

مترجم رسمی موظف است ترجمۀ مدرک یا سند را به زبان بیگانه بر روی سربرگ شماره‌دار و رسمی مخصوص مترجمان رسمی وارد و سپس رونوشتی از متن سند را به آن ضمیمه کند. در این مرحله اصل ترجمه و رونوشت سند پلمب و به آن تمبر الصاق خواهد شد. همچنین برای اخذ تأییدیه از ادارۀ امور مترجمین رسمی دادگستری و وزارت امور خارجه ارائه اصل مدارک الزامی است. مراحل تأیید مدارک در دادگستری و وزارت امور خارجه معمولا دو تا سه روز کاری خواهد بود و هزینۀ این کار برعهدۀ متقاضی ترجمه است. پس از این مرحله سند یا مدرک باید به تأیید سفارت کشور مورد نظر یا نمایندگی آن برسد. این مرحله از تأییدات را معمولاً متقاضیان ترجمه انجام می‌دهند.

درخصوص مدارکی که از زبان‌های دیگر به زبان فارسی ترجمه می‌شوند، ابتدا نیاز به تأیید مدرک در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور است. سپس این مدرک باید به تأیید وزارت امور خارجه در ایران برسد. پس از این مرحله متن قابل ترجمۀ رسمی است و در مرحلۀ نهایی فقط نیاز به تأیید ادارۀ امور مترجمین وزارت دادگستری خواهد بود.

برای جلوگیری از اتلاف وقت، متقاضیان امر ترجمه بهتر است پیش از مراجعه به دارالترجمه‌ها به بخش شرایط تأیید مدارک برای ترجمۀ رسمی در تارنمای حاضر مراجعه کنند.

دارالترجمه وین آمادگی ارائۀ کلیۀ این خدمات را دارد.

برای اطلاع از تعرفه‌های ترجمۀ رسمی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت پاسخ برای هر پرسشی در این زمینه با کارشناسان ما تماس بگیرید.