خدمات دارالترجمه وین

ارائه مشاوره برای پروژه‌های ترجمه :

انجام پروژه‌های ترجمه مراحل متعددی از برنامه‌ریزی، تعیین هدف، مدیریت انسانی، نظام‌های کنترل و نظارت بر کیفیت دارد. مترجمان و کارشناسان این دفتر آمادگی انجام مشاوره در زمینه‌های قیمت‌گذاری، کیفیت، طول زمان، معرفی مترجمان شایسته و انجام خدمات ویرایشی را دارد. در پروژه‌های ترجمه این بخش از فعالیت‌ها – که اغلب نادیده گرفته می‌شود – تضمینی برای رسیدن به هدف‌های نهایی و رضایتمندی سفارش‌دهندگان خدمات ترجمه است.

برای آگاهی از تعرفه‌ها در این زمینه با کارشناسان ما تماس بگیرید.