خدمات دارالترجمه وین

اجرای پروژه در حوزۀ ترجمه :

دارالترجمه وین آمادگی دارد که پروژۀ ترجمۀ متون را بر اساس حوزه‌های تخصصی برای نهادها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و اشخاص به انجام برساند. منظور از پروژه، مجموعه متون یا کتاب‌هایی است که از نظر موضوعی با هم پیوستگی دارند.

بدیهی است که تعیین هزینه و تعرفۀ انجام پروژه‌های ترجمه نیازمند سفارش ترجمه و مطالعات دقیق در این زمینه خواهد بود.