دارالترجمه رسمی وین - شماره : 374
تهران : میدان انقلاب اسلامی / خیابان منیری جاوید (اردیبهشت) / ساختمان 208 / پلاک 76 / طبقه دوم / واحد 4

ترجمۀ رسمی، اخذ تأیید مدارک از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها

ترجمۀ غیر رسمی متون

مشاوره در پروژه‌های ترجمه

ترجمۀ فیلم و نوار، کاتالوگ و راهنمای استفاده

ترجمۀ همزمان و همراه در نشست‌ها و کنفرانس‌ها

ترجمۀ رسمی هنگام عقد قرارداد

ترجمۀ کتاب و مقاله

انواع ویرایش متون

مشاوره در امور تحصیلی

دبیری بخش زبان‎‌های خارجی نشریه‌ها و سایت‌ها

طراحی و ترجمۀ سایت به زبان‌های خارجی

داوری ترجمه‌ها

همکاری در امور تألیف، ترجمه و نشر کتاب