اطلاعات ضروری

شرایط تأیید مدارک و اسناد رسمی

ارائه اصل مدارک در زمان مراجعه و تحویل آن تا پایان زمان تأیید نهایی ضروری است.
برای جلوگیری از هر گونه خطا در هنگام ترجمۀ مدارک ضبط نام صاحب سند (اسپل) و تاریخ تولد میلادی ایشان (مطابق گذرنامه) الزامی است. در برخی موارد برای تأیید نهایی مدارک، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه تأییدیه‌های را مطالبه می‌کنند که ارائۀ آنها ضروری است.

شرایط تأیید مدارک برای ترجمۀ رسمی

 

نوع مدرک

مدرک

شرایط تأیید

اسناد شخصی

کارت ملی

اصل کارت قابل ترجمه و تأیید است

کارت پایان خدمت

فقط اصل قابل ترجمه و تأیید است

شناسنامه

عکس‌دار بودن در افراد بالای ۱۵ سال و دارا بودن مهر ثبت احوال

سند ازدواج

دارا بودن مهر و امضای دفترخانۀ رسمی و ارائۀ شناسنامه یکی از طرفین

سند طلاق

مهر ثبت طلاق و ارائۀ شناسنامه یکی از طرفین

گواهی ولادت

تأیید تا ۱۵ روز پس از تولد؛ پس از این مدت: با ارائۀ شناسنامه، تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی

گواهی تجرد

صادر شده از ادارۀ ثبت احوال امور خارجه

گواهی فوت

دارا بودن مهر ثبت احوال

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

اصل تا یک ماه پس از تاریخ صدور قابل ترجمه و تأیید است

اسناد

اصل سند مالکیت

دارا بودن مهر و امضای ثبت اسناد و دفترخانۀ رسمی

استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک

دارا بودن مهر ثبت اسناد منطقه

اسناد مالکیت وسایل نقلیۀ موتوری

دارا بودن مهر مرکز راهنمایی و نیروی انتظامی

اسناد مالکیت ماشین‌آلات سنگین راه سازی و ساختمانی

دارا بودن مهر و امضای شرکت تولیدکننده

مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه

به شرط ثبت در دفتر اسناد رسمی یا اداره اوقاف و کلا در ارگان‌های دولتی برای مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در تعاونی ها و شرکت‌های ساختمانی، ارائۀ روزنامه رسمی شرکت الزامی است.

وکالتنامه

تا یک‌ سال به شرط ثبت در دفتر اسناد رسمی؛ پس از این مدت دارا بودن تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین، ارائه اصل شناسنامه موکل

وکالتنامه در خصوص حضانت فرزند

داشتن رأی دادگاه و ارائه اصل شناسنامه موکل

تعهدنامه

ثبت در دفتر اسناد رسمی و ارائه اصل شناسنامه متعهد

اقرارنامه

ثبت در دفتر اسناد رسمی و ارائۀ مستند اقرارنامه به طور مثال برای اقرار به تجرد «گواهی تجرد از ثبت احوال» و برای اقرار به مالکیت «سند مالکیت» لازم است. ارائه اصل شناسنامه مُقِر

استشهادیه

دارا بودن امضای شهود و مهر و امضای دفترخانۀ رسمی در برخی موارد ارائۀ مستند استشهادیه الزامی است.

احکام قطعی دادگاه‌ها

اوراق قضایی قطعی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادرکننده قابل ترجمه‌اند.

مدارک تحصیلی

مدارک مقاطع ابتدایی و راهنمایی

دارا بودن مهر و امضای آموزشگاه مربوطه؛ دارا بودن مهر تأیید ادارۀ آموزش و پرورش منطقه و استان

مدارک مقاطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی

دارا بودن مهر و امضای آموزش و پرورش، درخواست تأییدیه تحصیلی از دفتر پیشخوان

مدارک کاردانی

بسته به موسسۀ صادرکننده دارا بودن تأیید اداره کل آموزش و پرورش، وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده های فنی سازمان آموزش و پرورش

دارا بودن تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

کارت دانشجویی

صادر شده از کلیۀ دانشگاه‌ها قابل ترجمه و تأیید نیست.

کارت نظام پزشکی

در صورت تأیید سازمان نظام پزشکی، قابل ترجمه و تأیید است.

ارزشنامه تحصیلی

غیر قابل تأیید مگر با قید بلامانع بودن ترجمه در پشت ارزشنامه

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دارا بودن مهر و امضای معرفی شده از سوی وزارت علوم (تأیید وزارت علوم)

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دارا بودن مهر و امضای معرفی شده از سوی وزارتخانه (تأیید وزارت بهداشت)

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

دارا بودن مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی

مدارک صادره از دانشگاه‌های غیرانتفاعی

دارا بودن مهر و امضای معرفی شده + تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سرفصل دروس برای کلیۀ رشته ها و کلیۀ دانشگاههای دولتی و آزاد

دارا بودن مهر شورای عالی برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بر حسب مورد

گواهی‌های آموزشی

گواهی نامه قبولی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد

دارا بودن مهر سازمان سنجش و وزارت علوم، دارا بودن مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

گواهی مربوط به استادان، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دارا بودن مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

گواهی مربوط به استادان و اعضای هیئت علمی، دانشگاه‌های دولتی

دارا بودن مهر و امضای دانشگاه یا دانشکدۀ ذیربط

گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت شرکت‌های خصوصی

ارائۀ روزنامه رسمی حاوی فعالیت‌های آموزشی شرکت

گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی

دارا بودن مهر جهاد دانشگاهی

گواهی‌نامه‌های دارای ارزش استخدامی صادره از موسسۀ عالی آموزش و پژوهش

قابل ترجمه و تأیید نیست.

گواهی‌های فرهنگی، هنری: صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری

دارا بودن تأیید وزارت ارشاد یا شهرداری؛ ارائۀ مجوز صادره از مراجع ذیربط مانند ادارۀ ارشاد یا آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز موسسه در امور فرهنگی، هنری

 اسناد شرکتی

اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامه شرکت‌ها

دارا بودن مهر اداره ثبت شرکت‌ها

رونوشت برابر اصل اساسنامه شرکت‌ها

دارا بودن مهر و امضای اداره کل ثبت شرکت‌ها

روزنامۀ رسمی (اصل یا رونوشت برابر اصل شده آن توسط روزنامه رسمی)

قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های مالیاتی

دارا بودن مهر ممیز مالیاتی

ترازنامۀ شرکت‌های دولتی

دارا بودن تأیید سازمان حسابرسی کشور

ترازنامه شرکت‌های غیر دولتی

دارا بودن تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران

لیست بیمۀ کارکنان شرکت‌ها

ارائۀ برگۀ پرداخت حق بیمه یا دارا بودن مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمۀ کارکنان

کارت اقتصادی

دارا بودن مهر وزارت اقتصادی و دارایی

قراردادهای بخش دولتی

تنظیم شده به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید است.

اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام

دارا بودن مهر و امضای شرکت صادر کننده

اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص

ارائۀ روزنامه رسمی شرکت

اوراق سهام صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار

قابل ترجمه و تأیید است. تبصره۱: اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنها، در صورت ذکر در شرکت‌نامه یا اظهارنامه یا روزنامۀ رسمی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های کاری

فیش حقوقی ادارات دولتی

دارا بودن مهر کارگزینی یا ارائۀ حکم، ارائه دفترچه بیمه

فیش حقوقی ادارات غیردولتی

دارا بودن مهر و امضای شرکت همراه با روزنامه رسمی، ارائه دفترچه بیمه

گواهی‌های کار صادره از موسسات و ادارات دولتی

دارا بودن مهر و امضای مرجع صادرکننده، ارائه دفترچه بیمه یا لیست بیمه

گواهی‌های کار استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی

دارا بودن مهر و امضای دانشگاه یا دانشکده ذیربط، ارائه دفترچه بیمه یا لیست بیمه

گواهی‌های کار صادره از کارخانه‌ها

ارائۀ مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا ارائۀ روزنامه رسمی، ارائه دفترچه بیمه یا لیست بیمه

گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری

شرکتی: ارائۀ آخرین روزنامه رسمی؛ غیرشرکتی: تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد، ارائه دفترچه بیمه یا لیست بیمه

گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

دارا بودن تأیید اتحادیه صنفی ذیربط یا ارائۀ جواز کسب، ارائه دفترچه بیمه یا لیست بیمه

گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی

ارائۀ آخرین روزنامه رسمی، ارائه دفترچه بیمه یا لیست بیمه

گواهی‌های کار صادره از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

دارا بودن مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شبکۀ بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی، ارائه دفترچه بیمه یا لیست بیمه

گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان

دارا بودن مهر سازمان نظام پزشکی، ارائه دفترچه بیمه یا لیست بیمه

گواهی‌های کار صادره از دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران

برای سردفتران: تأیید کانون سردفتران؛ برای سایر افراد شاغل: دارا بودن مهر دفترخانه؛ برای شاغلین در کانون سردفتران: مهر اداره ثبت اسناد، ارائه دفترچه بیمه یا لیست بیمه

گواهی‌های متفرقه

کارت واکسیناسیون

دارا بودن تأیید نظام پزشکی یا مراکز بهداشتی دولتی

قبوض آب، برق، تلفن و گاز

قابل ترجمه و تأیید است.

موجودی حساب بانکی تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در سربرگ مخصوص بانک

دارا بودن مهر و امضای بانک ذیربط

موجودی حساب بانکی بالاتر از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال در سربرگ مخصوص بانک

دارا بودن مهر و امضای بانک ذیربط و تأیید امضا کننده مجاز

گواهی‌های گردش حساب بانکی با مانده بالاتر از مبلغ۱۰۰ میلیون ریال

دارا بودن مهر و امضای معرفی شده از بانک

گذرنامه

ترجمه و برابر اصل کردن کپی آن توسط مترجم رسمی قابل تأیید در قوه قضاییه می باشد.

گواهی‌های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری

دارا بودن تأیید کانون وکلا یا مراکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان

گواهی استاندارد محصولات صادراتی (اصل)

دارا بودن مهر و امضای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

گواهی‌های انجمن مهندسین

دارا بودن مهر انجمن ها و ارائۀ دانشنامه

شناسنامۀ ساختمان و پایان کار

دارا بودن مهر شهرداری محل احداث بنا