اطلاعات ضروری

تعرفه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۰

نرخنامه مصوب ریاست معظم قوه قضاییه

 

در اجرای ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر ابلاغ می شود:

الف- اسناد تعریف شده(تیپ): اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول زیر قید شده است؛

ب- اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نمی باشند و مشمول مصادیق مذکور در جدول زیر نیستند.

نحوه محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به دو  صورت زیر خواهد بود:

۱- چنانچه سند موردنظر از اسناد غیرمعین (غیرتیپ) باشد مبنای محاسبه تعرفه ترجمه رسمی، به ازای ترجمه هر کلمه انگلیسی به فارسی و بالعکس ۱,۵۰۰ ریال و به ازای ترجمه هر کلمه غیر انگلیسی به فارسی و بالعکس  ۱,۸۰۰ ریال می باشد.

۲- در مورد اسناد تعریف شده(تیپ) محاسبه تعرفه ترجمه رسمی به شرح زیر است و برمبنای ارقام مذکور جدول زیر، هزینه دریافت خواهد شد:

تبصره ۱ – درصورتی که سند موردتقاضای ترجمه، عیناً در لیست فوق موجود نباشد مشابه ترین سند از نظر محتوی در نظر گرفته خواهد شد درغیراین‌صورت محاسبه تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) خواهد بود؛

تبصره۲- جهت انجام امور دفتری از قبیل پلمب اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه، استعلام و …  علاوه بر تعرفه ترجمه، به ازای هر سند مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال درنظر گرفته می­شود.

تبصره۳ – درصورت تقاضای نسخه اضافی از همان مترجم، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه مبلغ ۴۰,۰۰۰ ریال درنظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد.

تبصره۴ – درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تأیید شده (بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.


ردیف مدرک تعرفه ترجمه رسمی
فارسی به غیرانگلیسی و بالعکس
(تمام مبالغ در واحد تومان)
۱ ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ۲۲,۰۰۰+ هر درس ۹۰۰
۲ ریزنمرات دانشگاه (هرترم) ۲۴,۰۰۰+ هر درس ۹۰۰
۳ کارت شناسایی ۳۶,۰۰۰
۴ کارت معافیت ۳۶,۰۰۰
۵ کارت ملی ۳۶,۰۰۰
۶ شناسنامه ۴۲,۰۰۰
۷ وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) ۶,۰۰۰
۸ ابلاغیه، اخطار قضایی ۴۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۶۰۰
۹ برگه مرخصی ۴۸,۰۰۰
۱۰ توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن۱,۸۰۰
۱۱ جواز اشتغال به کار ۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰
۱۲ حکم بازنشستگی ۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰
۱۳ دفترچه بیمه ۵۰,۰۰۰
۱۴ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی ۵۰,۰۰۰
۱۵ ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال) ۴۴,۰۰۰+ هر درس ۹۰۰
۱۶ سند تلفن همراه ۴۸,۰۰۰
۱۷ فیش مستمری ۴۴,۰۰۰+ هر آیتم ۶۰۰
۱۸ کارت بازرگانی هوشمند ۴۸,۰۰۰
۱۹ کارت عضویت نظام مهندسی ۴۸,۰۰۰
۲۰ کارت نظام پزشکی ۴۸,۰۰۰
۲۱ کارت واکسیناسیون ۴۴,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۶۰۰
۲۲ کارت پایان خدمت ۴۸,۰۰۰
۲۳ گزارش ورود و خروج از کشور ۴۴,۰۰۰+ هر تردد ۹۰۰
۲۴ گواهی اشتغال به تحصیل ۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰
۲۵ گواهی تجرد ، تولّد ، فوت ۴۸,۰۰۰
۲۶ گواهینامه رانندگی ۴۸,۰۰۰
۲۷ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۳,۰۰۰
۲۸ گواهی عدم خسارت خودرو ۴۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۲۹ گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی) ۴۳,۲۰۰+ هر سطر ۳,۰۰۰
۳۰ گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی) ۴۸,۰۰۰
۳۱ گذرنامه ۵۶,۰۰۰+ هر پرفراژ ۳,۰۰۰
۳۲ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ۵۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰
۳۳ اساسنامه ثبت شرکت­ها ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۳,۰۰۰
۳۴ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۷۲,۰۰۰
۳۵ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …) ۶۰,۰۰۰
۳۶ برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی ۸۴,۰۰۰
۳۷ برگ آزمایش پزشکی ۶۰,۰۰۰
۳۸ برگ جلب ، احضاریه ۶۸,۰۰+ هر سطر متن۳,۰۰۰
۳۹ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی ۶۸,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۳,۰۰۰
۴۰ پروانه دائم پزشکی ۶۸,۰۰۰
۴۱ پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی ۷۲,۰۰۰
۴۲ پروانه نشر و انتشارات ۷۲,۰۰۰
۴۳ پروانه وکالت ۷۲,۰۰۰
۴۴ پرینت های بانکی ۶۶,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی  ۹۰۰
۴۵ تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۴۶ ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع ۶۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۸۰۰
۴۷ جواز دفن ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۰۰۰
۴۸ جواز کسب پشت و رو ۷۴,۰۰۰
۴۹ ریز مکالمات تلفن ۵۵,۰۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۹۰۰
۵۰ سر فصل دروس ۶۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۳,۰۰۰
۵۱ سند وسائط نقلیه سبک ۷۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۳,۰۰۰
۵۲ فیش حقوقی ۶۵,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۶۰۰
۵۳ کارت مباشرت ۷۲,۰۰۰
۵۴ کارنامه توصیفی ابتدائی ۶۷,۰۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۵۵ گواهی ها(سایز A5) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۸۰۰
۵۶ گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر ۶۵,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی۳,۰۰۰
۵۷ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۷۲,۰۰۰
۵۸ گواهی فنی و حرفه ای ۷۲,۰۰۰
۵۹ لیست بیمه کارکنان ۶۵,۰۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۶۰۰
۶۰ آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی) ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۶۱ اجاره نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم) ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۶۲ قرارداد بیمه ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴,۰۰۰
۶۳ بیمه شخص ثالث ۸۸,۰۰۰+ هر سطر توضیحات۲,۵۰۰
۶۴ ترازنامه شرکت­ها، اظهار نامه مالیاتی ۱۰۰,۰۰۰
۶۵ پروانه پایان کار ساختمان ۹۶,۰۰۰
۶۶ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ۹۶,۰۰۰
۶۷ پروانه مهندسی ۹۶,۰۰۰
۶۸ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق ۹۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰
۶۹ قرارداد استخدامی ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن قراراد ۳,۰۰۰
۷۰ کارت شناسایی کارگاه ۹۲,۰۰۰
۷۱ گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲,۵۰۰
۷۲ گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۵۰۰
۷۳ گواهی حصر وراثت ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۷۴ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۳,۰۰۰
۷۵ موافقت اصولی ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۶۰۰
۷۶ دفترچه وکالت ۹۰,۰۰۰۰+ هر پرفراژ ۵,۵۰۰
۷۷ تعهدنامه ۱۲۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۷۸ اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه) ۱۲۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۷۹ بارنامه ۱۲۲,۰۰۰
۸۰ برگ سبز گمرکی ۱۱۳,۰۰۰
۸۱ برگ نظریه کارشناسی ملک ۱۲۰,۰۰۰
۸۲ پروانه بهره برداری(پشت و رو) ۱۱۵,۰۰۰
۸۳ جواز تأسیس ۱۱۴,۰۰۰
۸۴ سند ازدواج یا رونوشت آن ۱۱۷,۰۰۰+ هر سطر مهریه ۱,۸۰۰
۸۵ سند مالکیت (دفترچه ای) ۱۱۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰
۸۶ هر نقل و انتقال، رهن و غیره ۱۲,۰۰۰
۸۷ قیم نامه ۱۱۱,۰۰۰+هر سطر متن ۱,۵۰۰
۸۸ مالیات بر ارث ۱۰۸,۰۰۰+ هر نیم سطر ۱,۵۰۰
۸۹ وکالتنامه  (سایز A4) ۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۴,۵۰۰
۹۰ وکالتنامه بزرگ (سایز A3) ۱۰۸,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۵,۵۰۰
۹۱ اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت­نامه (پشت و رو) ۱۶۸,۰۰۰
۹۲ اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) ۱۵۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۹۳ سند طلاق یا رونوشت آن ۱۳۵,۰۰۰
۹۴ سند مالکیت (تک برگی) ۱۴۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۸۰۰
۹۶ قرارداد ۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۳,۰۰۰
۹۷ هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه ۱,۵۰۰