اطلاعات ضروری

در این بخش نشانی مراکز مهم برای انجام تأییدات مدارک، شرایط تأیید مدارک و درنهایت تعرفه‌های ترجمه رسمی آمده است. دقت بفرمایید که کارشناسان دارالترجمه رسمی وین از طریق نشانی الکترونیکی info@wietro.com و شماره‌های تماس تلفنی (ذکر شده در بخش ارتباط با ما) آمادگی ارائۀ مشاوره و پاسخ به پرسش‌های شما را دارند.